Til toppen

Miljøpolicy

Miljøpolicy for Norikon AS

Lyset til en bærekraftig fremtid siden 1999

Vår forpliktelse:
Norikon AS erkjenner sitt ansvar for å bidra til reduksjon av klimavtrykket relatert til vår virksomhet og våre produkter. Vi forplikter oss til å arbeide med klima, miljø og arbeidsmiljø i alle aspekter av vårt arbeid, fra produksjon til kundeoppfølging.

Vår visjon:
Vi streber etter å være ledende innen belysningssektoren, ikke bare gjennom kvalitet, service og kompetanse, men også ved å være en foregangsbedrift innen miljøvennlige praksiser.

Prinsipper:
Bærekraftig produktutvikling:
Vi vil fortsette å utvikle høykvalitets belysningsarmaturer med fokus på energieffektivitet og ressurseffektiv produksjon. Vårt mål er å tilby innovative og miljøvennlige produkter.

Transport:
Vi vil jobbe for å redusere andelen fossildrevne kjøretøy i vår virksomhet og sørge for god logistikk og planlegging for å unngå unødvendig transportvirksomhet.

Avfallshåndtering:
Vi vil implementere effektive avfallshåndteringspraksiser for å minimere avfall og fremme gjenvinning. 

Lysberegning i samsvar med miljøstandarder:
Våre lysberegninger vil fortsette å være i tråd med Lyskultur sine anbefalinger. Vi forplikter oss til å opprettholde og forbedre kompetansen til våre ansatte gjennom kurs og opplæring for å sikre at våre lysprosjekter er ikke bare effektive, men også miljøvennlige.

Arbeidsmiljø:
Vi vil jobbe for å ivareta våre ansatte og sikre et godt og helsefrembringende arbeidsmiljø. Både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal evalueres årlig for å identifisere eventuelt forbedringspotensiale.

Kundeopplæring og bevisstgjøring:
Vi vil informere våre kunder om miljøvennlige belysningsalternativer og tilby veiledning om hvordan man kan optimalisere belysningsprosjekter med tanke på miljøet.

Samarbeid med leverandører:
Vi vil samarbeide med leverandører som deler vårt engasjement for bærekraft, og oppfordre dem til å benytte miljøvennlige praksiser i produksjonen av komponenter og produkter.

Kontinuerlig forbedring:
Vi vil jevnlig evaluere og oppdatere våre miljømål og -praksiser for å sikre at vi alltid beveger oss mot høyere standarder for bærekraft.

 

Norikon AS oppfordrer alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere til å ta del i vårt miljøengasjement for å sikre en lysende og bærekraftig fremtid.