Til toppen

Retur av EE-avfall

Gratis retur og resirkulering av EE-avfall

Norikon tar i retur defekte og gamle elektroniske produkter som lysarmaturer, lysrør, lyspærer og tilsvarende produkter.
Disse blir så levert videre til resirkulering til godkjent returselskap. 

Norikon er medlem hos Renas og vi bruker Westco for henting av EE avfall hos oss. 

Norikon er leverandør av belysning til næringskunder og selger ikke til private husholdninger.
Etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) tar vi imot EE-avfall:

Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som forhandleren omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

 

EE-avfall kan leveres eller sendes til vårt lager på Ålgård:

Kvednaveien 8, 4331 Ålgård

Åpningstider: 07-16